Novinky

Testy školní zraloti

18.01.2019 12:00

Screening školní zralosti

Jako každý rok budou v MŠ KAMARÁD Jesenice a následně v MŠ KAMARÁD Zdiměřice  probíhat testy školní zralosti pro předškolní děti, které provádí zkušená a fundovaná paní psycholožka z velmi uznávané PPP Prahy 2

Poplatek za vyšetření činí 100,- Kč. Nutno předat učitelkám na třídě, nejpozději ráno v den testů !!!

Termín testů je stanoven dle počtu dětí 5.2. v Jesenici a následně 19.2. ve Zdiměřicích. Pokud bude počet dětí malý, testy proběhnou v jeden den. Zatím ale tato situace nenastala, jelikož testy často rodičům pomohou v rozhodnutí a neposlední řadě se dozvědí, v jakých oblastech je třeba s dítětem pracovat, aby bez problémů zvládlo nástup do ZŠ a paní psycholožka musí veškeré testy následně jednotlivě i pečlivě vyhodnotit.   V případě zájmu žádáme rodiče o závazné nahlášení dětí k testu u pedagogů jednotlivých tříd do 25.  1.  Bez písemného souhlasu nelze testy provádět !!!

Následně, podle počtu dětí budou upřesněny veškeré podrobnosti (den, čas testů i sdělování výsledků,..)

 

 

NEMOCNOST

17.01.2019 09:53

Vážení rodiče,                                                                                                                obracíme se na vás s žádostí, aby vaše nemocné děti zůstávaly doma, řádně se vyléčily a nenavštěvovaly školku. Máme velmi vysokou nemocnost docházkou nezdravých dětí. Apelujeme na váš zodpovědný přístup, v neposlední řadě jde o zdraví vašich dětí, které nemocné v kolektivu jednak přenášejí veškeré viry a bacily na ostatní a zároveň do budoucna mohou mít vážné zdravotní problémy, vlivem přecházení  nemoci. Vždyť ani vám se nelíbí, když jsou  nemocné děti ve třídě, nehledě na skutečnost, jak se nemocné dítě cítí mimo postýlku a domácí péči? Jak se vám líbí chodit do zaměstnání s teplotou a nachlazením?  Přistupujte proto zodpovědně k ostatním. Chápeme, že potřebujete jít do práce, ale přece zdraví našich dětí by mělo být vždy na prvním místě! 

potvrzení o výši vynaložených výdajů

14.01.2019 06:50

Vážení rodiče,                                                                                             potvrzení o výši vynaložených výdajů (úleva na dani) bude připravena na jednotlivých třídách pro všechny děti od 28. 1. 2019 Potvrzení bude vydáváno v jednom provedení proti podpisu rodiče.

    

Omluvy dětí

08.09.2016 15:43

Vzhledem ke skutečnosti, že mnozí rodiče stále, i přes upozornění na třídních schůzkách a informacích na nástěnkách i stránkách školy, zasílají omluvy a informace ohledně plateb na špatný email, ještě jednou upozorňujeme na správnou adresu : JEDNÁ SE O EMAIL:  skolkakamarad@email.cz. Pokud budete své děti omlouvat na jiné emaily, nebudou omluvy z provozních důvodů akceptovány !!!

Pozdní příchody

19.05.2016 20:35
Opět opakovaně žádáme rodiče, aby dodržovali ráno příchody dětí do školky a včasné předávání pedagogům na třídě !!! Školka se uzamyká v 08,30 hod. Pravidelnými pozdními příchody porušujete školní řád, narušujete režim dne a činnosti dětí !!!!!

Bezpečnostní opatření

30.08.2015 16:17

Vzhledem ke zpřísněným pravidlům bezpečnosti oznamujeme všem rodičům, že obě MŠ se uzamykají v 08,30 hod. MŠ Zdiměřice hlavní vchod a brána, MŠ Jesenice hlavní vchod a vstupní branka. V poledne odemykáme ve 12:30 hod. a opět uzamykáme ve 13:00 hod, odpoledne odemykáme ve 14:45 hod. Žádáme o dodržování doby scházení i odcházení dětí !! Je to v zájmu bezpečnosti a zdraví všech.

Pokud děti z MŠ Jesenice budou trávit odpoledne na školní zahradě, vezmou si potřebné věci na zahradu. Po vyzvednutí rodiči se do budova školky již nebudou vracet.

Při příchodu do školky se budou po celý školní rok dveře otevírat pomocí zvonku do jednotlivých tříd, kdy se každý z rodičů ohlásí jménem a následně vstoupí do budovy.

Apelujeme na rodiče, aby nepouštěli do budovy neznámé osoby !!! Každý si může zazvonit na konkrétní třídu či kancelář.

 Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče

Pověřenec GDPR

25.05.2018 09:29

Pověřenec pro MŠ KAMARÁD je pan Pavel Škarban

tel.: +420 378 229 480

mob.: +420 602 157 901

 

úplata za vzdělání

15.05.2018 00:00

Výše úplaty na školní rok 2018/2019  tj. od 1. 9. 2018 je stanovena na 675,-  Kč za měsíc za dítě, které navštěvuje MŠ.

Plné znění směrnice, kterou je stanovena výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2018/2019 neleznete vyvěšené na chodbách obou školek.

 

 

 

Číslo účtu !!!!!!!

28.08.2015 13:31

Upozorňujeme rodiče na číslo účtu.

     Číslo pro zasílání plateb: 270711558/0300